Zarządzanie projektami

System wspomagający zarządzanie projektami dla dużej agencji z branży: marketing i reklama. System współdziała z LDAP, przepływ informacji odbywa się według zdefiniowanych "workflow". Edycja danych oraz prezentacja danych wykorzystuje technologię jQuery oraz Ajax.

Zakres pracy

Programowanie frontend i backend zgodnie ze specyfikacją klienta

Technologia

Python
Django
LDAP
jQuery / Ajax / JSON
DataTables
Bootstrap

 


Logax

wchelmie.pl

Aplikacje dla dużych firm