PostGIS i przestrzenna baza danych


10 marca 2013


Na system GIS składa się kilka elementów wśród, których można wyróżnić bazę danych geograficznych. Jak w bazie danych gromadzić informacje geograficzne i to zgodnie ze standardami Open Geospatial Consortium?

Do zainteresowania się tematem gromadzenia danych geograficznych przyczynił się framework Django i jego moduł GeoDjango tworząc z niego doskonałe narzędzie geograficzno-webowe.
Silniki MySQL oraz Oracle posiadają wsparcie dla gromadzenia danych geograficznych. Baza danych PostgreSQL wymaga zainstalowanego rozszerzenia PostGIS. 

Proces instalacji PostGIS został przeprowadzony na obrazie "czystego" systemu Fedora 18. W repozytorium systemu znajduje się moduł PostGIS w wersji 1.5.3. Będziemy instalować wersję nowszą biblioteki 2.0.3. Aby zainstalować PostGIS-a musimy posiadać zainstalowane narzędzia:
postgres - serwer bazy danych
gcc - kompilator
geos - biblioteka zawiera wszystkie funkcje oraz operacje dla  OpenGIS "Simple Features for SQL" 
proj - biblioteka umożliwia przekształcenia danych geograficznych na układ kartezjański i odwrotnie
gdal - obsługa rastrowych danych geoprzestrzennych
- biblioteki oraz pliki header dla powyższych narzędzi wykorzystywanych podczas kompilacji aplikacji napisanych w C lub C++

Poniższe komendy należy wykonywać na koncie użytkownika root.

yum install postgresql-server

postresql-setup initdb

service postgresql start

yum install postgresql-devel

yum install gcc

yum install libxml2 libxml2-devel

yum install geos geos-devel

yum install proj proj-devel

yum install gdal gdal-devel

curl http://download.osgeo.org/postgis/source/postgis-2.0.3.tar.gz >ps2.tar.gz

gunzip ps2.tar.gz

tar -xvf ps2.tar

cd postgis-2.0.3

./configure

make

make install

Po zakończeniu instalacji możemy utworzyć bazę danych oraz włączyć obsługę danych przestrzennych.

createdb geo;
psql geo;
CREATE EXTENSION postgis;

W kolejnych wpisach, na blogu, zaprezentuję jak korzystać z GeoDjango oraz przestrzennej bazy danych. 

Co zawiera blog?

Na blogu umieszczam wpisy dotyczące mojej pracy, zainteresowań. Głowna tematyka to programowanie oraz recenzje płyt oraz książek.

Potrzeba udokumentowania ...


Sphinx - przykłady wykorzystania generatora dokumentacji. Tworzenie dokumentacji już nigdy ...

Raport sportowy #2


Sportowe podsumowanie tygodnia

Raport sportowy #9


Zdjęcie: Andrew Gook, Unsplash

Coldcut ‎– Let Us Play!


Magiczna mieszanina

Inteligentne techno?


Fotografia: © Sony Music Entertainment (UK) Ltd.
Recenzja albumu "Leftism" ...

Odrobina relaksu


Fotografia - Tom Hingston
© EMI Records Ltd.
Recenzja albumu ...