PostGIS + GeoDjango


10 marca 2013


Przykład wykorzystania przestrzennej bazy danych oraz frameworka GeoDjango.

W poprzednim wpisie przedstawiłem, jak utworzyć przestrzenną bazę danych pozwalającą gromadzić dane geograficzne. W niniejszym zaprezentuję prosty przykład połączenia naszej bazy z Django a bardziej szczegółowo to ujmując: z modułem GeoDjango.

GeoDjango to moduł Django, dzięki, któremu framework ten staje się frameworkiem geograficznym umożliwiającym szybkie tworzenie webowych systemów GIS. Z GeoDjango możemy korzystać po instalacji Django, ponieważ moduł ten jest cześcią frameworka.

Poniższy przykład został zrealizowany w Django 1.4.5 oraz bazie Postgres z rozszerzeniem PostGIS 2.0.3.

Pracę rozpoczynamy od stworzenia bazy danych.

createdb urzedy;
psql urzedy;
CREATE EXTENSION postgis;

Tworzymy projekt oraz aplikację w Django:

django-admin startproject urzedy
cd urzedy/
./manage.py startapp urzedy_skarbowe

W pliku settings.py ustawiamy parametry połą‚czenia z bazą… danych. Warto zwrócić uwagę, a konfigurację sterownika bazy danych. Nie wykorzystuje on standardowego połączenia przez "django.db.backends". 

...
DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.contrib.gis.db.backends.postgis', 
    'NAME': 'urzedy',           
    'USER': 'greg',           
    'PASSWORD': 'greg',         
    'HOST': 'localhost',           
    'PORT': '',           
  }
}
... 

Dodajemy… aplikację "urzedy_skarbowe", django.contrib.gis oraz włą…czamy panel admina w sekcji INSTALLED_APPS

...
INSTALLED_APPS = (
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.sites',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  # Uncomment the next line to enable the admin:
  'django.contrib.admin',
  # Uncomment the next line to enable admin documentation:
  # 'django.contrib.admindocs',
  'django.contrib.gis',
  'urzedy_skarbowe',
)
...

W pliku "urls.py" aktywujemy routing dla panelu administracyjny:

from django.conf.urls import patterns, include, url

# Uncomment the next two lines to enable the admin:
from django.contrib import admin
admin.autodiscover()

urlpatterns = patterns('',
  # Examples:
  # url(r'^$', 'urzedy.views.home', name='home'),
  # url(r'^urzedy/', include('urzedy.foo.urls')),

  # Uncomment the admin/doc line below to enable admin documentation:
  # url(r'^admin/doc/', include('django.contrib.admindocs.urls')),

  # Uncomment the next line to enable the admin:
  url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
)

Stwórzmy model "UrzedySkarbowe" w pliku "models.py" w katalogu aplikacji "urzedy_skarbowe". Tworząc model musimy pamiętać o zmianie modułu z, którego importujemy klasę "models.Model", ponieważ domyślnie Django w modelach dziedziczy po klasie pochodzącej z modułu "django.db":

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.contrib.gis.db import models

class UrzedySkarbowe(models.Model):
  nazwa = models.CharField(max_length=50)
  
  polozenie = models.PointField()
  objects = models.GeoManager()

  def __unicode__(self):
    return self.nazwa
  
  class Meta:
    ordering = ['nazwa']
    verbose_name = 'urzą…d skarbowy'
    verbose_name_plural = 'Urzę™dy skarbowe'

Tworzymy plik "admin.py" i rejestrujemy nasz model:

from django.contrib.gis import admin
from models import UrzedySkarbowe
from urzedy import settings

admin.site.register(UrzedySkarbowe, admin.OSMGeoAdmin) 

Podobnie jak to było w przypadku tworzenia modelu także w pliku "admin.py" musimy zaimportować odpowiedni moduł ("django.contrib.gis") z, którego będziemy wykorzystywali zmienną "admin". 

W funkcji register jako drugi parametr podaliśmy klasę, która jest odpowiedzialna za wczytanie projektora generowanych map. GeoDjango do generowania map wykorzystuje "OpenLayers" - darmową bibliotekę JavaScript, która pozwala tworzyć dynamicznie generowane mapy na stronach internetowych.

W przykładzie dodaliśmy klasę "OSMGeoAdmin", która do generowania mapy korzysta z zasobów "OpenStreetMap" i mapy zawierają więcej szczegółów podczas powiększania. Możemy skorzystać także z klasy "GeoModelAdmin" gdy chcemy korzystać wyłacznie z "OpenLayers". 

Kolejnym krokiem jest synchronizacja naszego projektu z bazą danych. Przechodzimy do konsoli i tworzymy tabele w bazie danych:

./manage.py syncdb

Warto podczas wykonywania skryptu zdefiniować‡ administratora, za pomocą którego będziemy uwierzytelniali się w panelu Django. 
Podczas synchronizacji, może wystąpić błąd:

Failed to install index for urzedy_skarbowe.UrzedySkarbowe model: BŁĄ„D: 
klasa operatora "gist_geometry_ops" nie istnieje dla metody dostę™pu "gist"

Framework nie był w stanie utworzyć‡ index-u w tabeli (błą…d nie wystę™puje gdy wykonujemy te same czynności z PostGIS 1.5). Aby naprawić błą…d musimy ręcznie utworzyć‡ index w bazie danych. Aby wyświetlić zapytania generowane przez "syncdb" używamy polecenia:

./manage.py sqlall urzedy_skarbowe

W wyniku wywołania komendy otrzymujemy zapytania SQL.

BEGIN;
CREATE TABLE "urzedy_skarbowe_urzedyskarbowe" (
  "id" serial NOT NULL PRIMARY KEY,
  "nazwa" varchar(50) NOT NULL
)
;
SELECT AddGeometryColumn('urzedy_skarbowe_urzedyskarbowe', 
             'polozenie', 
             4326, 
             'POINT', 
             2);
ALTER TABLE "urzedy_skarbowe_urzedyskarbowe" 
      ALTER "polozenie" SET NOT NULL;
CREATE INDEX "urzedy_skarbowe_urzedyskarbowe_polozenie_id" 
       ON "urzedy_skarbowe_urzedyskarbowe" 
       USING GIST ( "polozenie" GIST_GEOMETRY_OPS );
COMMIT;

Musimy z powyższych zapytań„ wykonać‡ na naszej bazie danych wyłą…cznie zapytania przy czym z zapytania "CREATE INDEX ..." usuniemy ciąg znaków "GIST_GEOMETRY_OPS": 

SELECT AddGeometryColumn('urzedy_skarbowe_urzedyskarbowe', 
             'polozenie', 
             4326, 
             'POINT', 
             2);
ALTER TABLE "urzedy_skarbowe_urzedyskarbowe" 
      ALTER "polozenie" SET NOT NULL;
CREATE INDEX "urzedy_skarbowe_urzedyskarbowe_polozenie_id" 
       ON "urzedy_skarbowe_urzedyskarbowe" 
       USING GIST ( "polozenie");

Po wykonaniu zapytań pozostaje nam tylko uruchomienie serwera Django.

./manage.py runserver

Co zawiera blog?

Na blogu umieszczam wpisy dotyczące mojej pracy, zainteresowań. Głowna tematyka to programowanie oraz recenzje płyt oraz książek.

Gitolite + Cgit


Jak uruchomić własny serwer z systemem kontroli wersji Git oraz ...

Underworld - dubnobasswithmyheadman


Underworld to historia muzyki techno, house i trance

Think Python


Recenzja "Think Python". Darmowe książki, O`Reilly oraz Open Books

Raport sportowy #2


Sportowe podsumowanie tygodnia

Pierwszy półmaraton - biegaj z głową


Wrażenia z pierwszego półmaratonu i podstawowa rada dla początkujących.

ACL


Rozszerzone uprawnienia w systemie plików.