Django-filter i "Generic View"


17 lipca 2013


Przykład użycia Django-filter w widokach generycznych opartych na klasach

Django-filter to aplikacja, która umożliwia filtrowanie w ramach "QuerySet" frameworka. Biblioteka pozwala na wygenerowanie formularza w oparciu o model a następnie filtruje dane w zależności od wartości wybranych przez użytkownika. Django-filter jest przydatna gdy szybko musimy stworzyć mechanizm filtrowania np. dla listy. Dokumentacja modułu bardzo skromnie opisuje użycie w przypadku gdy korzystamy z widoków generycznych opartych na klasach. Gdy nie chcemy korzystać z Django-filter możemy skorzystać z dynamicznego filtrowania dostępnego dla CBV (widokach opartych na klasach) -zobacz.

Pomijam opis instalacji Django-filter - dostępny jest w dokumentacji.
Dla przykładu mamy następującą definicję modelu

class Clubs(models.Model):
  '''
  Clubs model 
  '''
  name=models.CharField(max_length=255, unique=True, verbose_name=_("Name"))
  city = models.ForeignKey(Cities, verbose_name = _("City"))
  ...

Definicja widoku generycznego dla modelu może wyglądać następująco (pomijam importy modeli i dekoratorów):

class ClubsListView(ListView):
  """
  Club list
  """
  model = Clubs  
  template_name = 'clubs/list.html'
  paginate_by = 10
  
  @method_decorator(login_required)
  def dispatch(self, request, *args, **kwargs):
    return ListView.dispatch(self, request, *args, **kwargs)

 

Dodamy teraz filtrowanie w oparciu o Django-filter. Na początku musimy zaimportować moduł:

import django_filters  

Tworzymy klasę odpowiedzialną za filtrowanie:

class ClubsFilter(django_filters.FilterSet):
  '''
  Clubs dynamic filtering (django-filter)
  '''
  class Meta:
    model = Clubs
    fields = ['name', 'email']

W klasie "ClubsListView" nadpisujemy dwie metody związanymi z CBV:

class ClubsListView(ListView):
  ...
  
  def get_queryset(self):
    '''
    Modify QuerySet
    '''
    try:
      self.filter = ClubsFilter(self.request.GET, 
                   queryset=Clubs.objects.all())
      return self.filter
    except:
      return Clubs.objects.all()
  
  
  def get_context_data(self, **kwargs):
    '''
    Return context
    '''
    context = super(ClubsListView, self).get_context_data(**kwargs)
        
    context['filter_form'] = self.filter.form.as_table
            
    return context

W metodzie "get_queryset" zmieniamy domyślny "QuerySet" dla listy klubów (wykorzystujemy stworzoną klasę filtrowania  "ClubsListView"). W metodzie "get_context_data" zmieniamy "kontekst" dodając formularz filtrowania. 
Pozostaje nam umieścić formularz filtrowania w szablonie:

<form action="" method="get" class="filter-form">
<table>
    {{ filter_form }}
</table>
    <input type="submit" value="Szukaj" />
    <a class="reset-form" href="{% url list-clubs %}">Wyczyść filtr</a>
</form>

Musimy zmienić także wpis w urls.py dla listy klubów:

urlpatterns = patterns('',
  ...
  url(
    regex=r"^clubs/$",
    view=ClubsListView.as_view(),
    name="list-clubs"  
    ),          
  url(
    regex=r"^clubs/(\w+)/$",
    view=ClubsListView.as_view(),
    name="list-clubs-filter"  
    ), 
  ...

Co zawiera blog?

Na blogu umieszczam wpisy dotyczące mojej pracy, zainteresowań. Głowna tematyka to programowanie oraz recenzje płyt oraz książek.

Domena, zmiany i plany


Nowy rok już niedługo. Aby dobrze go rozpocząć warto pewne ...

Twórzmy aplikacje wspólnie!


Grzegorz Tatara "Koma Software" - Tworzymy nowoczesne, bezpieczne oraz użyteczne ...

Raport sportowy #3


Zdjęcie: Pietro De Grandi, Unsplash

Kontrola nad schematem


South - po co i jak go używać?
Opis ...

Think Python


Recenzja "Think Python". Darmowe książki, O`Reilly oraz Open Books

Czas na bieg


Powrót do biegania na świeżym powietrzu